Alper İşcan
Sağlık Memuru

İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI

İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı
sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla
olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
İlk yardımcı kimdir?
İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın
mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, onuyla ilgili
eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası alması kişiyi tanımlar.
İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
Hasta/yaralanan durumunun kötüleşmesini engellemek,
iyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.

İlk Yardım Temel Uygulamaları
Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

 1. Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır.
 2. Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir.
 3. Merakla kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdırlar.
 4. Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.
 5. Sigara içilmemelidir ve içilmesine izin verilmemelidir.
 6. Gaz varlığı söz konusu ise; zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
 7. Gaz tüpünün vanası kapatılmalıdır, ortam havalandırılmalıdır.
 8. Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma veya çağrı araçlarını kullanımına izin verilmemelidir.
 9. Hasta/yaralılar yerlerinden kımıldatılmamalıdır.
 10. Hasta/yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir.
 11. Kanamalı durumlarda mutlaka kan yoluyla geçecek hastalıklara karşı korunmak için eldiven
  giyilmelidir.
  Bildirme: En hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına ( 112 ) haber verilmesidir.
  112 arandığında kesin yer ve adres, kim, hangi numaradan arıyor, olayın tanımı, hasta ya da yaralı
  sayısı, durumu, nasıl bir yardım aldıkları açıklanmalıdır.
  Kurtarma: Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde
  yapılmalıdır. Hasta/yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır.
  Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta/yaralıya dokunulmamalı ve kımıldatılmamalıdır.

İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenler

 1. Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek
 2. Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek,
 3. Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,
 4. Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,
 5. Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
 6. Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek,
 7. Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak,
 8. Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112),
  Ancak herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralı yerinden kımıldatılmamalıdır.